Обекти

СЕ Борднетце – България ЕООД гр. Карнобат

–Силова и осветителна инсталации на цех за окомплектоване на кабели гр. Мездра

НЕК ЕАД гр. София

–Изграждане на търговски измервателни системи на 2бр. силови трансформатори 110/20 kV в п/ст Сопот

–Изграждане на търговски измервателни системи на 2бр. силови трансформатори 110/20 kV в п/ст Кърнаре

ЕСО МЕР гр. Пловдив

–Ремонт на 38 бр. изводни полета 20 kV с подмяна съоръжения и вторична комутация в п/ст Пловдив

EVN Bulgaria АД гр. Пловдив

–Ремонт задвижване за янсенов регулатор на силов трансформатор 110/20 kV п/ст Рекорд

–Преоборудване на килия 20 kV в п/ст Победа гр. Бургас

–Преоборудване на КРУ №6 20 kV в п/ст Ст. Загора гр. Ст. Загора

– Преоборудване на КРУ №50 и КРУ №18 20 kV в п/ст Пълдин гр. Пловдив

– Ретрофит с ново оборудване на КРУ №1о 10 kV в п/ст Загорка гр. Ст. Загора

– Ретрофит с ново оборудване на КРУ №23 10 kV в п/ст Зора гр. Ст. Загора

Сименс ЕООД гр. София

–Работи и услуги във връзка с  проектиране, изграждане, доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация  на п/ст 110/20 kV  Царацово гр. Пловдив

Интеркомплекс ООД гр. Пловдив

–Подмяна релейни табла и контролни кабели 3 бр. изводни полета 110 kV п/ст Н. Кричим

–Монтаж релейни табла и контролни кабели п/ст 110/6 kV Монди гр. Стамболииски

–Възстановяване КРУ 20 kV в п/ст Царацово

–Доставка оборудване, апаратура и материали

Електриксити ООД гр.София

– Работи и услуги във връзка с присъединяване към мрежа 110 kV на електрическа централа за производство на ел. енергия от биомаса на  Монди Стамболийски ЕАД гр. Стамболийски

Филкаб АД гр. Пловдив

–Монтаж първична и вторична комутация п/ст Царацово гр. Пловдив

–Доставка на кабели и проводници

Фелбермайр България ЕООД

–Монтаж силов трансформатор 31.5 MVA върху фундамент в  п/ст Царацово гр. Пловдив

Ваяна ЕООД гр. Нова Загора

–Ремонт на 36 бр. изводни полета 20 kV с подмяна на релейни защити и вторична комутация в п/ст Пълдин гр. Пловдив

–Ремонт на 34 бр. изводни полета 20 kV с подмяна на релейни защити и вторична комутация в п/ст Острова гр. Пазарджик

–Ремонт на 9 бр. изводни полета 110 kV с подмяна на релейни защити и вторична комутация в п/ст Мездра гр. Мездра

-Подмяна 1 бр. МП 110 kV в ТЕЦ Видахим

Готмар ООД гр. Съединение

–Ежегодни ремонтни работи и профилактични изпитания на силов трансформатор 110/20 kV

Тримонциум Принцес Хотел АД

–Абонаментно техническо поддържане на уредби Ср.Н и дизелов електрогенератор в хотелски комплекс  Тримонциум  гр. Пловдив

Металстрой АД гр. Пловдив

–Възстановяване след пожар на трафопост 20/0,4 kV

–Възстановяване след пожар на ГРТ и РТ 0,4 kV

Рестстрой ЕООД гр. Пловдив

–Направа художествено осветление на Одеон при Форума на Античния Филопопол гр. Пловдив

–Направа мълниезащитна инсталация на Исторически музей гр. Пловдив

Актуализация от на .